Правове виховання учнів

 

В основу роботи ліцею по висвітленню 


 даних напрямків виховної роботи покладено:


- основні положення Конституції України та «Конвенції про права дитини»;
- Закон України «Про освіту»;
- «Концепцію громадянської освіти в середній школі України»;
- «Концепцію правового виховання та правової освіти».

Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти

на 2023-2024 н. р.


з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання


1

Скласти спільний план дій з ювенальною превенцією відділу поліції та службою у справах дітей  на 2023/2024 навчальний рік

Вересень

2023

Адміністрація


2

Дотримуватись статті Закону України "Про освіту" щодо отримання учнями повної загальної середньої освіти

Упродовж 2023/2024 навчального року

Педагогічний колектив


3

Здійснювати контроль працевлаштування випускників 9-х класів

Серпень-вересень 2023

Адміністрація


4

Забезпечити наступність у правовій роботі між початковою, основною та старшою школою

Упродовж 2023/2024 навчального року

Класні

керівники


5

Спільно з державними службами зайнятості вирішувати питання працевлаштування учнів у вільний від навчання час.

Упродовж 2023/2024 навчального року

Класні

керівники


6

Організовувати зустрічі лікаря-нарколога для проведення з учнями профілактичних лекцій, бесід.

Упродовж 2023/2024 навчального року

Адміністрація


7

Спрямувати роботу класних керівників на виявлення психологічного клімату в сім'ях та умов проживання в них неповнолітніх дітей.

Упродовж 2023/2024 навчального року

Класні керівники

Практичний психолог


8

Вести соціально-психологічний супровід дітей, які виховуються в проблемних сім’ях.

Упродовж 2023/2024 навчального року

Практичний психолог


9

Вести щоденний облік відвідування учнями школи та проводити потижневий його аналіз

Упродовж 2023/2024 навчального року

Класні

керівники


10

Спланувати роботу Ради профілактики

Вересень

2023

ЗДВР


11

Залучити дітей, схильних до правопорушень, до занять в гуртках за інтересами

Вересень

2023

Класні

керівники


12

Постійно підтримувати зв'язок з батьками учнів, схильних до правопорушень

Упродовж 2023/2024 навчального року

Класні керівники, ЗДВР


13

Анкетування учнів, схильних до правопорушень, з метою виявлення їх нахилів, інтересів, здібностей ( за потреби)

Вересень

2023

Практичний психолог


14

Проводити індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень

Упродовж 2023/2024 навчального року

Практичний психолог

Класні керівники15

Проводити індивідуальні бесіди з метою виявлення позитивних рис і якостей учнів, схильних до правопорушень

Упродовж 2023/2024 навчального року

Практичний психолог

Класні керівники16

Залучати в індивідуальному порядку важковиховуваних учнів до участі в підготовці учнівського дозвілля.

Упродовж 2023/2024 навчального року

Класні керівники,

Педагог-організатор


План


заходів по превентивному вихованню

 на 2023 – 2024 н.р.


Зміст заходів

Виконавець

Дата

1.

Поновити банк даних дітей усіх категорій.

ЗВР

До 16.09

2.

Скласти план роботи штабу профілактики правопорушень.

ЗВР

До 16.09

3.

Призначити вчителів-наставників до учнів, схильних до правопорушень.

ЗВР

Вересень

4.

Залучати дітей, схильних до правопорушень, з неблагополучних сімей до гурткової та позакласної роботи.

Класні керівники, кер. гуртків

Протягом року

5.

Поновити банк даних на „тривожних” дітей.

Кл. керівники

Вересень – жовтень

6.

Проводити індивідуальні бесіди з дітьми усіх категорій та їх батьками.

ЗВР,

Класні керівн.

Протягом року

7.

Проводити рейди „Підліток”, „Бездоглядність”,„Діти вулиці”, „Нічне кафе”, „Сім’я без насильства”,„Підбурювач”.

Класні керівники

Протягом року

8.

Відвідувати учнівські сім’ї вдома. Результати, висновки ( склад актів)

ЗВР, класні керівники

Протягом року

9.

Практикувати засідання батьківських комітетів, Ради ліцею, учнівської Ради з питань правового виховання.

ЗВР

Класні керівники, Адміністрація

Протягом року

10.

Підвищувати рівень правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу шляхом систематичної правової пропаганди.

ЗВР, класні керівники, учит.правозн.

Протягом року

11.

Забезпечити щосеместровий аналіз стану правопорушень серед неповнолітніх.

ЗВР

Щосеместру

12.

Здійснювати контроль за дотриманням учнями режиму дня, проводити профілактичну роботу по запобіганню тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних речовин (бесіди, диспути, зустрічі, лекції, перегляд відеофільмів та ін.).

ЗВР, класні керівники

Протягом року

13.

Провести тиждень правового виховання.

Вчитель правоз.

грудень

15.

Провести місячник боротьби зі СНІДом

ЗВР

Грудень


Немає коментарів:

Дописати коментар