Школа Лідерства

Мета Школи лідера – це вдосконалення лідерських здібностей учнів для кращого функціонування учнівського колективу ліцею.Завдання Школи лідера – це поглиблення знань учнів про самих себе, свої психологічні особливості, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості, набуття навичок адекватної поведінки у певних соціальних ситуаціях; відпрацювання організаторських та комунікативних здібностей, що характеризують особу лідера групи; формування стратегії дій лідерів з перенесення здобутих знань і навичок на весь учнівський колектив.

Учасники Школи лідера отримують можливість удосконалити:

- лідерські навички відстоювати свою позицію,

- майстерність планування,

- мистецтво працювати самостійно та в команді, взаємодіяти як єдине ціле,

- організаторські уміння,

- вміння оцінювати та використовувати власний потенціал і потенціал команди. Працюючи за певною програмою (корекційно-розвивальна робота,  інформаційне повідомлення, експрес – діагностика, мозковий штурм, тренінгові вправи, рольові ігри, бесіди, обговорення, дискусії, конкурси) створюються умови, в яких учасники зможуть:

- виявити особливості поведінки лідера,

- працювати над використанням своїх лідерських якостей,

- дізнатися про свою роль у команді, ефективну взаємодію з іншими членами,

- дізнатися про свої сильні та слабкі сторони, щоб використовувати їх під час вирішення різних ситуацій,

- випробувати різноманітну стратегію поведінки та зрозуміти свій власний стиль роботи,

- усвідомити свої приховані можливості та власний потенціал,

- стати лідером, який надихає інших до дій завдяки власному прикладу,

- працювати над своєю унікальністю.


Особисті кордони. Вміння сказати НІ!

Немає коментарів:

Дописати коментар