Профільне навчання

 НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (завантажити)


Концепція профільного навчання в старшій школі (наказ МОН України № 1456 від 21.10.13 року


Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України № 1550 від 04.11.2013)


Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 07.07.2008 N 1/9-433)


Рекомендації щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи (лист МОН України 28.11.2002 N 1/9-528)

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗВО2.4.  ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ  ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі наказу  Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 № 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі», наказу  Міністерства освіти і науки України від 04.11.2013 № 1550 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі», яка розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти, спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 09 липня 2013 року №344/2013,  стратегії розвитку освіти Мурафського ліцею (рішення педагогічної ради від 31.08. 2021  № 01), наказу МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

№ з/п

Зміст

 

 

 

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

 

ня

Відмітка про виконання

Організаційні заходи

 

 

1

Створити умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в

процесі їхньої освітньої підготовки

Упродовж  року

Адміністрація школи

Інформація

 

2

Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення освітнього процесу та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації профільного навчання

Жовтень 2022

В’юнник Л.М.

Протокол

 

3

Анкетування учнів, психологічні дослідження, виявлення рівня сформованості профільних інтересів учнів, аналізу працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів

Травень 2023

В’юнник Л.М.

В’юнник О.А.

Інформація

 

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

 

2.            

 

 

 

 

 

 

4

Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 8-9 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для впровадження допрофільного та профільного навчання

Упродовж  року

В’юнник О.А.

Інформація

 

5

Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів школи

До 17.10.2022

В’юнник О.А.

Довідка

 

Профорієнтаційна робота

1

Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 5 років для виявлення необхідності впровадження профільного навчання

До 04.11.2022

В’юнник О.А.

Інформація

 

2

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств

Березень-квітень

В’юнник О.А.

Інформація

 

3

Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах

Лютий-травень

В’юнник О.А..

Інформація

 

Міжгалузева співпраця

 

 

1

Співпрацювати з районним Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення району щодо здобуття повної загальної середньої освіти

Протягом року

В’юнник О.А..

Інформація

 

2

Укласти договори співпраці з вищими навчальними закладами області.

Протягом року

 Цовма Л.М.

Договори

 

Інформаційно-методичне забезпечення

1

Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану

До 01.09.2022

В’юнник Л.М.

Навчальний план

 

2

Відобразити в планах роботи шкільних методичних студій  питання щодо можливості запровадження допрофільного та профільного навчання(8 – 9 класи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2022

В’юнник Л.М.

Протоколи

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками та громадськістю

1

Організувати роботу консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації учнів

До 01.09.2022

В’юнник О.А..

Інформація

 

2

Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою»  району, а саме: із ЗЗСО, навчально-виробничими комбінатами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому.

Протягом року   

В’юнник О.А..

Інформація

 

3

Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження допрофільного та профільного

навчання

навчання в школі

Протягом року

В’юнник О.А..

Інформація

 Немає коментарів:

Дописати коментар